GDPR

NOTĂ DE INFORMARE

 

Societatea G.M.C. SERVICES TRADING S.R.L., cu sediul in Mun. Bucuresti , Bld. Ion Mihalache nr.148, bloc 8, sc. 1, et. 6, ap. 26, sector 1, inregistrat la ONRC sub nr. J40/4912/25.05.2000, CUI RO13044718, cu ocazia livării produselor comandate, vă aduce la cunoștință următoarele:

 

 1. Respectăm dispozițiile legale privitoare la protecția datelor cu caracter personal și punem în aplicare măsuri tehnice și organizatorice de protejare a tuturor operațiunilor privitoare în mod direct sau indirect la datele cu caracter personal, care previn prelucrările neautorizate sau ilegale, precum și pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale.

 

 1. Pentru derularea relațiilor comerciale dintre G.M.C. SERVICES TRADING S.R.L. și dumneavoastră in calitate de client privind vânzarea produselor comandate, respectiv:
 • intocmirea și comunicarea facturii fiscale,
 • comunicarea privind detaliile livării produselor,
 • confirmarea efectuării plății,
 • inregistrarea in contabilitatea societății noastre a facturilor fiscale și a plăților efectuate, in condițiile legii,
 • îndeplinirea obligațiilor legale privind transmiterea declarațiilor fiscale către autoritățile statului competente,
 • dovada derulării relațiilor comerciale dintre G.M.C. SERVICES TRADING S.R.L. și dumneavoastră in calitate de client,
 • altele asemenea,

prelucrăm următoarele date cu caracter personal referitoare la dumneavoastră:

 • nume și prenume
 • adresa de domiciliu
 • codul numeric personal
 • numărul de telefon
 • contul bancar din care s-a efectuat plata
 • adresa de email.

Aceste date vor fi păstrate in evidența G.M.C. SERVICES TRADING S.R.L. pe toată durata ținerii evidențelor contabile conform legislației in vigoare.

 

 1. Prelucrăm numărul dumneavoastră de telefon și adresa dumneavoastră de e-mail, pentru comunicarea cu dumneavoastră.

Aceste date vor fi păstrate pe durata ținerii evidențelor contabile conform legislației in vigoare.

 

 1. Prelucrăm datele cuprinse în solicitările și informările dumneavoastră către noi și datele prepușilor și terților cuprinse în înscrisurile pe care ni le aduceți la cunoștință, pentru realizarea interesului dumneavoastră legitim in derularea relațiilor comerciale dintre G.M.C. SERVICES TRADING S.R.L. și dumneavoastră in calitate de client;

Aceste date vor fi păstrate pe durata derulării relațiilor comerciale dintre G.M.C. SERVICES TRADING S.R.L. și dumneavoastră  in calitate de client.

 

 1. Nu utilizăm datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizată și nici pentru realizarea de profile. Nu luăm niciodată decizii automate cu privire la dumneavoastră. Utilizăm mijloace tehnice pentru stocarea datelor în condiții de securitate. Nu prelucrăm date în scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-am colectat.

 

 1. Respectăm și asigurăm în mod strict secretul profesional. Nu dezvăluim datele decât pentru realizarea intereselor dumneavoastră sau îndeplinirea obligațiilor legale.

 

 1. Revizuim în fiecare an datele colectate, analizând în ce măsură păstrarea lor este necesară scopurilor menționate, intereselor dumneavoastră legitime sau îndeplinirii obligațiilor legale de către G.M.C. SERVICES TRADING S.R.L.. Datele care nu mai sunt necesare vor fi șterse.

 

 1. Beneficiați de dreptul de acces, intervenție, rectificare și portare cu privire la datele pe care ni le furnizați, să limitați prelucrarea realizată de noi și chiar să solicitați ștergerea datelor. Menționăm că intervenția asupra datelor pe care ni le-ați furnizat poate fi de natură să împiedice derularea relațiilor comerciale dintre dumneavoastră și G.M.C. SERVICES TRADING S.R.L.; in acest caz G.M.C. SERVICES TRADING S.R.L. este exonerată de răspundere. Vă rugăm să ne aduceți la cunoștință solicitările dumneavoastră, în orice modalitate care este asigurătoare cu privire la identitatea solicitantului și îndreptățirea lui. Vă vom răspunde neîntârziat. Dacă sunteți nemulțumit, aveți posibilitatea să vă adresați Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

 

Prin acceptarea facturii fiscale emise de către G.M.C. SERVICES TRADING S.R.L. și plata acesteia dumneavoastră confirmați că ați luat la cunoștință de prezenta notă de informare.